Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Leo-sport Oy
Haapaniemenkatu 27
70110 Kuopio
Y-tunnus 2191091-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leo Korhonen
+358 (0)40 5543355

Rekisterin nimi

Leo-sport oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään:

 • Verkkokaupan tilausten
 • Laskutuksen
 • Yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Leo-sport oy:n alihankkijoilla. 

Rekisterin tietosisältö

 • asiakkaan etu- ja sukunimi
 • asiakasnumero
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sukupuoli
 • sähköposti
 • www-osoite
 • kieli
 • tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista 
 • käyttäjätunnus ja salasana

Säännönmukaiset tietolähteet

Leo-sport Oy 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Leo-sport Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

Leo-sport Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

Evästeiden käyttö

Leo-sport Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. 

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan Omat tiedot -osiossa. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.