Pyörän vuokrausehdot

Vuokraaja tarkastaa polkupyörän kunnon ennen käyttöönottoa ja sitoutuu palauttamaan sen samassa kunnossa, jossa se oli luovutushetkellä. Vuokraaja sitoutuu käyttämään polkupyörää turvallisesti yleisiä sääntöjä noudattaen. Vuokraaja palauttaa polkupyörän sovittuun ajankohtaan mennessä. Myöhästyneestä palautuksesta peritään vähintään yhden päivän vuokrahinta.

Vuokraaja vastaa polkupyörälle aiheutuneista vahingoista ja katoamisesta. Jos polkupyörä katoaa tai tuhoutuu / vahingoittuu korjauskelvottomaksi, vuokraaja sitoutuu maksamaan polkupyörän arvoa vastaavan hinnan. Pyörän arvo ilmoitetaan vuokraustilanteessa tai määritetään vastaavan vuokrattavan pyörän hintaiseksi ja se maksetaan vuokra-ajankohtana. Polkupyörä tarkastetaan palautuksen jälkeen, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauksen aikana syntyneet vauriot. Vuokraajan vuokraa pyörän omalla vastuullaan. Leosport Oy ei ole vastuussa vuokraajan omasta sairaudesta, loukkaantumisesta tai henkilökohtaisten tavaroiden vahingoittumisesta tai menetyksestä vuokrausaikana.

Vuokraaja vapauttaa Leosport Oy:n kaikesta vastuusta, joka koskee polkupyörän vuokraajalle tai muille henkilöille aiheutuneista vahingoista onnettomuustilanteissa.
Vuokraaja hyväksyy täyden vastuunsa vuokraamalleen pyörälle itselleen tai kolmannelle osapuolelle sattuneista vahingoista noutohetkestä palautushetkeen asti.

Jos polkupyörä rikkoutuu, ota yhteyttä pikimmiten Leosporttiin ja sopimaan toimenpiteistä välineen rikkoutumistilanteen hoitamiseen.